Pin It

مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن استان تهران، در روز 26 تیرماه سال 1396 برگزار شد و در این مراسم از منتخبان صنعت و معدن استان تهران با اهدای الواح و جوایزی تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم از 34 شرکت تولیدی و صنعتی تقدیر به عمل آمد که در این میان شرکت آسیا ماسه ساز بهنام به مدیر عاملی بهنام فتحی خلج توانست عنوان صنعتگر نمونه را به خود اختصاص دهد. 

مشاهده تصاویر مرتبط با جشنواره