درام

Pin It

 

 

 

در این طرح که میکسر آن استوانه و به درام شبیه می باشد بارگیری مصالح در سیلوی  مصالح  توسط لودر انجام می گیرد و پس از توزین توسط نوار نقاله به میکسر انتقال پیدا می کند و سیمان هم توسط لوله های اسکرو از سیمان به باسکول سیمان و از انجا به میکسر منتقل می شود و آب نیز همزمان توسط پمپ و لوله کشی های انجام شده به درون میکسر ریخته می شود و پس از اختلاط ، سیمان به بیرون منتقل می شود و در دو طرح خشک و تر و اندازه های نیم متری ، یک متری و دو متری ( مکعب در دقیقه ) ساخته میشود .