طرح لایناربین(فیدری لیپهری)

Pin It

 

 

 

 

در این طرح نیز مصالح توسط نوار بعد از توزین به میکسر انتقال پیدا میکند و سیمان نیز مستقیما به درون میکسر ریخته می شود و سپس آب به درون میکسر اضافه می گردد و پس از اختلاط بتن آماده شده از درون میکسر تخلیه می گردد . در یک نوع تر و سایزهای نیم متری ، یک متری ، یک و نیم متری و دو متری ساخته می شود .