5 مهر 1401

کارخانه آسفالت ۱۰۰ تنی

کارخانه آسفالت ۱۰۰ تنی برای تولید آسفالت از موادی چون شن و ماسه و قیر و مواد تکمیل کننده دیگر برای پر کردن فواصل بین شن […]