9 شهریور 1401

دستگاه کارخانه آسفالت سیار چیست؟

دستگاه کارخانه آسفالت سیار برای حمل و نقل آسان جاده ها اسفالت شدند و اولین دساگاه کارخانه آسفالت ثابت مورد استفاده قرار گرفتند. برای آسفالت کردن […]